• import

Beëindiging overeenkomst met wederzijds goedvinden

Een arbeidsovereenkomst kan op allerlei manieren eindigen zoals bijvoorbeeld door opzegging of een ontslag op staande voet, maar ook door een beëindiging met wederzijds goedvinden.

Roxane Rabarison

In dat geval komen werkgever en werknemer in gezamenlijk overleg tot overeenstemming over het einde van het dienstverband.

RECHT OP WW Bij zo'n beëindiging is het voor de werknemer van belang dat de beëindigingsovereenkomst zo is opgesteld dat de werknemer het recht op een WW-uitkering behoudt. In de beëindigingsovereenkomst moet dan tot uitdrukking komen dat de werknemer niet 'verwijtbaar' werkloos is.

Door onder meer op te nemen dat de werkgever het initiatief heeft genomen tot de beëindiging en dat er voor dit initiatief geen dringende reden aanwezig is, valt uit de beëindigingsovereenkomst op te maken dat de werknemer geen verwijt te maken valt.

SPIJT Nu komt het wel eens voor dat een werknemer de beëindigingsovereenkomst ondertekent, maar daar achteraf spijt van krijgt (na het raadplegen van een jurist/advocaat).

De wet biedt de werknemer hiervoor een oplossing: De werknemer mag na ondertekening van de beëindigingsovereenkomst gedurende twee weken onder opgaaf van redenen schriftelijk zijn instemming herroepen. Deze bedenktermijn wordt verlengd tot drie weken indien de werkgever de werknemer niet schriftelijk op de bedenktermijn heeft gewezen.

JURIST Raadpleeg toch altijd een advocaat of jurist bij een beëindigingsovereenkomst, zodat het niet nodig is om u te beroepen op het herroepingsrecht. De meeste werkgevers betalen deze kosten voor de werknemer omdat de werkgever er zelf bij gebaat is dat de werknemer is bijgestaan door een jurist/advocaat.

SPREEKUUR Roxane Rabarison (uit Leimuiden) is oprichter en eigenaar van Advocatenkantoor AMSTER en voert in Amsterdam haar praktijk, in Leimuiden houdt zij op vrijdagochtend tussen 9.00 uur en 11:45 uur gratis inloopspreekuur aan De Waaier 3a te Leimuiden.