• Joep Derksen

Inwoners uiten zich tijdens informatieavond

KAAG EN BRAASSEM De inloopavond over de plannen in de verschillende dorpen, werd dinsdag 5 september goed bezocht. Inwoners konden zich laten informeren over de geplande ontwikkelingen voor hun dorpskern.

Deze werden in de gemeenteraadszaal getoond op grote borden. Voor iedere dorp was een tafel met daarop zo'n informatiebord beschikbaar. Daarnaast stond een ambtenaar om de plannen in dat specifieke dorp toe te lichten en vragen te beantwoorden. Waar de een veel kritische kanttekeningen plaatste, was de andere bezoeker van de inloopavond positief over de manier waarop het geregeld was. Corrie Uljee van Stichting Groen Licht wees de aanwezige ambtenaren op het belang van groen in en buiten de dorpen: ,,Alleen al een bosje tegen een blinde muur is al broed- en fourageergelegenheid voor de vogels!'' Wel is ze blij, dat de groene zone tussen Oud Ade en Rijpwetering behouden blijft en dat dit gebied niet volgebouwd wordt met woningen. Luuk Oltmans wees de gemeente er op, dat in zijn ogen de verkeerde prioriteiten worden genomen.Wat Piet Alkemade betreft, kunnen de ontwikkelingen in Oud Ade en Rijpwetering wel wat sneller gaan. Sinds een informatieavond, die een half jaar geleden plaatsvond, is er volgens hem nog niets gebeurd. ,,Op de papieren wordt alleen geschreven over denken en dromen. De besluiten moeten de ambtelijke molens nog door. Ik begrijp het wel, maar zo gaat het niet snel.'' Ria Selderbeek, kwam ook een kijkje nemen. Ze zag de tekeningen en constateerde: "De bankjes staan nog onder de categorie 'Denken', maar ik zal er voor zorgen dat de gemeente er ook voor gaat zorgen, dat die bankjes neergezet worden.'' Niet iedereen was kritisch, Gerard Blom: "Ik vind het wel een goede zaak, dat ze dit organiseren. Zo wordt duidelijk met welke plannen het gemeentebestuur zich bezig houdt.''