• flickr.com

200 vluchten per dag over dorpen

KAAG EN BRAASSEM De gemeenten in het Groene Hart maken zich grote zorgen over de ongebreidelde groei van Schiphol. Vorige week tekende wethouder Guus Elkhuizen van Nieuwkoop (SBN) als een van de eerste bestuurders de petitie www.ikstemvoorstilte.nl.

Hiermee wil de wethouder niet aangeven, dat hij tegen Schiphol is, zo laat hij met nadruk weten. Natuurlijk zorgt Schiphol voor banen en is het een radertje in de motor van de Nederlandse economie. Maar als de luchthaven zonder enige beperking mag blijven doorgroeien, betekent dit het definitieve einde van de rust in de achtertuinen van het Groene Hart. De landelijke politiek (het kabinet en de Tweede Kamer) wordt opgeroepen om bij de besluitvorming over de groei van Schiphol niet alleen te kijken naar economische groei, maar ook te zorgen voor het woongenot en de rust in de omgeving. ,,Nu is het moment om alle protesten te bundelen en een vuist te maken. Niet alleen voorzien de huidige plannen in 100.000 extra vluchten in 2025, de kans is bovendien groot dat die extra vliegbewegingen vooral boven het Groene Hart en boven het oostelijk deel van Nederland gaan plaatsvinden. Het is tijd voor een brede maatschappelijke discussie over Schiphol en die starten we met deze campagne." ieder jaar vliegen zo'n 75.000 vliegtuigen over de dorpen; dat zijn er meer dan 200 per dag (en nacht).

Inwoners zuchten soms zwaar onder de piekgeluiden van meer dan 80 dB. Het kan leiden tot slaapverstoring, maar ook de ultrafijnstof die de vliegtuigen uitstoten, zorgt voor steeds meer bezorgdheid. Er wordt gesproken over het inzetten van stillere vliegtuigen, maar Elkhuizen laat hierover weten, dat het nog tientallen jaren kan duren, voordat we hier het effect van merken. ,,De huidige vliegtuigen worden echt niet van vandaag op morgen vervangen door die nieuwe vliegtuigen.'' Hij pleit er voor, dat er een werkgroep komt van specialisten, die een integrale oplossing vindt voor de toekomst van Schiphol. Een toekomst, waarbij er ook rekening wordt gehouden met de miljoenen mensen die onder de rook van de luchthaven wonen. Die oplossing kan zijn het verplaatsen van de luchthaven naar de Noordzee, maar daar wil de wethouder zich niet over uitlaten. De discussie daarover wil hij overlaten aan de werkgroep. Elkhuizen: ,,Als je wilt groeien naar 800.000 vluchten, waar gaan die vliegtuigen nog vliegen? De gemeenten in het Groene Hart hebben van de rijksoverheid allerlei beperkingen opgelegd gekregen en overal zijn stiltegebieden. Maar we zien in toenemende mate heel veel vliegbewegingen meer, terwijl we investeren in natuur, rust en stilte. We moeten met alle uitbreidingsplannen praten over de locatie van Schiphol en je kunt de verschillende vormen van vervoer verspreiden over de luchthavens van Schiphol (intercontinentaal), Rotterdam (vracht), Eindhoven (continentaal)en Lelystad (vakantievluchten). Deze luchthavens hebben allemaal dezelfde eigenaar. We moeten de airports een andere toekomst geven en niet alleen besluiten nemen over groei, maar ook komen met een visie. Door het spreiden van de vluchten krijg je een eerlijkere verdeling van deze belangrijke werkgever binnen je samenleving.'' Hij besluit: ,,Schiphol zal nooit meer weg gaan en is veel te belangrijk, maar je moet geen ongebreidelde groeicijfers presenteren en vervolgens er niet bij zeggen, hoe je de problemen oppakt.'' Inmiddels hebben meer dan 3.000 mensen de petitie ondertekent.

College wil vliegtuigstilte

Ook deze gemeente steunt het initiatief www.ikstemvoorstilte.nl. Dat laat wethouder Floris Schoonderwoerd weten, aangezien burgemeester Marina van der Velde met vakantie is. Kaag en Braassem is mede-ondertekenaar van de brief aan de onderhandelende partijen voor de regeringsformatie. In die brief staat de oproep, dat groei van Schiphol alleen mag in overleg met gemeenten die onder de rook van Schiphol liggen. En dat groei alleen kan, als rekening wordt gehouden met de gevolgen voor kwetsbare gebieden. Schoonderwoerd: ,,Er moet ruimte geschapen worden voor compenserende maatregelen en de focus moet zijn op slimme uitbreiding van de luchthaven. Dus het moet uitbreiding zijn, die bijdraagt aan de economische groei, werkgelegenheid en versterking van de hub-functie van Schiphol. De groei van enkelvoudige vakantievluchten of toelaten van extra vluchten van prijsstunters dragen daar veel minder toe bij, terwijl de neveneffecten voor landschap en van geluidshinder wel aan de orde zijn. Voor extra stunters en de zoveelste lijn naar Londen, Rome en Barcelona zouden de regionale luchthavens veel beter geschikt zijn.'' Hoewel de wethouder aangeeft, dat hij 'onvoldoende kennis' heeft over de vraag of Schiphol beter verplaatst kan worden naar de Noordzee, geeft hij wel aan: ,,Of het aanleggen van een luchthaveneiland realistisch is weet ik niet zo goed. Gevoelsmatig denk ik dat de Noordzee voor meer opgaven antwoord kan bieden. Als we de duurzaamheidsopgaven zien, dan lijken de windmolenparken, een eind uit de kust, mij erg interessant.''