• Bekijken van de bijbehorende oorkonde

    Nathalia Vaneman

Pauselijke onderscheiding voor mevrouw Nel Wortman in Rijpwetering.

11-09-2017, 14:41 | Lezersnieuws | Theo Witteman

Zaterdag 9 september 2017 is mevrouw Nel Wortman na afloop van een feestelijke eucharistieviering in de O.L.V. Geboortekerk van Rijpwetering onderscheiden met de Pauselijke onderscheiding "Pro Ecclesia et Pontifice".

Pastoor J.Glas spelde haar de bijbehorende versierselen op. Pastoor Glas roemde haar vele kwaliteiten en het vele werk wat zij voor de gemeenschap heeft gedaan en nog steeds heel actief doet. En dat alles met volle overgave en enthousiasme al zoveel jaren lang. Terecht dat zij het verdiend om eens in het zonnetje gezet te worden. Pastoor Glas noemde ook het belang van vrijwilligers voor de kerk. Dhr. Jan van Seggelen heeft haar namens de parochiegemeenschap een mooi boeket bloemen overhandigd.

Mevrouw Wortman heeft deze onderscheiding ontvangen voor haar jarenlange inzet voor de parochiegemeenschap en de dorpgemeenschap van Rijpwetering.

Gedurende 8 jaar is zij lid geweest van het parochiebestuur, zij was één van de eerste vrouwelijke bestuursleden van het parochiebestuur. Haar huidige vrijwilligerswerkzaamheden voor de parochie zijn o.a. lid van het gemengd koor al 48 jaar, bezoekgroep aan zieken tevens coördinatie van die bezoeken al meer dan 20 jaar, bezorgen maandblad Samenstromen, koperpoetsclub, wekelijkse verzorging bloemen en planten in de kerk al meer dan 22 jaar. Naast het vele kerkelijk werk heeft hij ook in verschillende besturen gezeten zoals o.a. seniorencomité in Rijpwetering, vanuit het seniorencomité is zij afgevaardigde geweest in de Stichting Bejaardenhuisvesting, Stichting Ouderen Belangen Alkemade, lid van de vrijwilligersgroep van terminale thuiszorg,voorzitter van de Parochiële Charitas instelling, Stichting Dorpshuis Rijpwetering.